Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Dung dịch chuẩn pH

Dung dịch chuẩn pHMô tả sản phẩm

Bộ dung dịch chuẩn pH
Code: 501-S
Trọn bộ theo tiêu chuẩn NIST bao gồm: (4.01/ 6.86/ 9.18/ dung dịch ngâm điện cực);
Chai/ 250 ml
Bộ dung dịch chuẩn pH
Code: 502-S
 Trọn bộ theo tiêu chuẩn USA bao gồm: (4.01/ 7.00/ 10.01/ dung dịch ngâm điện cực);
Chai/ 250 ml
Bộ dung dịch chuẩn Conductivity Code: 503-S
Trọn bộ theo tiêu chuẩn USA bao gồm: (84 µS/ 1413 µS/
12.88mS/ 111.8 mS);
Chai/ 250 ml
Bộ dung dịch chuẩn Conductivity Code: 503-S
Trọn bộ theo tiêu chuẩn USA bao gồm: (84 µS/ 1413 µS/
12.88mS/ 111.8 mS);
Chai/ 250 ml
Dung dịch chuẩn pH 1.68, 500ml Code: 500-2
Dung dịch chuẩn pH 4.01, 500ml Code: 500-4
Dung dịch chuẩn pH 6.86, 500ml Code: 500-686
Dung dịch chuẩn pH 7.00, 500ml Code: 500-7
Dung dịch chuẩn pH 9.18, 500ml Code: 500-9
Dung dịch chuẩn pH 10.01, 500ml Code: 500-10
Dung dịch chuẩn pH 12.46, 500ml Code: 500-12
Dung dịch ngâm điện cực pH 
3.33M KCl, chai/ 250 ml
Code: 525-3
Dung dịch chuẩn conductivity 84µS;( dung dịch chuẩn đo độ dẫn)
500ml
Code: 500-21
Dung dịch chuẩn conductivity 
1413 µS; 500ml
Code: 500-22
Dung dịch chuẩn conductivity
12.88 mS; 500ml
Code: 500-23
Dung dịch chuẩn conductivity 
111.8 mS; 500ml
Code: 500-24

0 nhận xét:

Đăng nhận xét